Destacats
Carret

Articles: 0
Preu: 0,00 €

Facebook


Butlletins

Per rebre el nostre butlletí només ha de proporcionar-nos el seu correu electrònic:Si pel contrari vol deixar de rebre el butlletí Ediwebshop introdueixi el seu correu aquí:
 

Garantia de seguretat i privacitat


www.zonallibres.cat garanteix la seguretat en totes les comunicacions amb els seus clients per e-mail. Totes les operacions de dades i pagament es realitzen a través d'un servidor segur, basat en l'estàndard SSL, que, mitjançant un sistema d'encriptació, impossibilita l'accés a les dades enfront d'intents de violació per tercers. Les dades del procés de compra es guarden en una base de dades dissenyades per a tal efecte i d'ús exclusiu per zonallibres.cat. El certificat de seguretat ho concedeix una entitat certificadora, la Certification Authority, que concedeix dit certificat després d'haver controlat la correcta configuració del procés d'encriptació i haver comprovat les dades de l'empresa sol·licitant. zonallibres.cat garanteix la confidencialitat de les dades personals, domiciliaris, de pagament i de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres clients d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). En el moment que un client es registra o realitza una comanda, les seves dades personals i les relatives a la seva forma de pagament, són incorporades a la nostra base de dades, utilitzant-les únicament per a tramitar la comanda, així com per a enviar informació sobre ofertes i serveis que puguin ser d’interès. El client podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint un escrit a: correu@zonallibres.cat